bg

סיור במפעל

בייצור, הפטורי מקדיש תשומת לב מיוחדת לפעילות סביבתית ולשימוש באנרגיה חדשה.קח את "אדמה ירוקה" כהנחיית ייצור.
המוצרים העיקריים הם חנקתי עופרת, אבץ סולפט, נתרן מטביסולפיט ונתרן פרסולפט.

fa01
fa02
fa03
fa04
fa05
fa06
fa07
fa08
fa09

המשרד שלנו

כבוי1
כבוי2